From Böcker

Bok: Genius — A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds

Hur påverkas författarna av sina egna verk? Av sina egna medvetanden och sinnen? Kierkegaard liknade geniet vid ett åskväder — just som vi tror att vi kan skydda oss mot det kommer ett som är ännu värre. Paul Valéry talade om originalitet som förmågan att omvandla det man läser till sitt eget. Därav den formidabla aforismen om att ett lejon består av assimilerade får.

Böcker: Norska Vagant bästa litteraturtidskriften i Sverige

Den mest uppseendeväckande texten står Tormud Haugland för, smått kultförklarad författare och skrivarlärare hemmahörande i norra Norge. På nynorsk berättar han om ett kuvat folk “utan historiske heltar” i Ytre-Nordnorge och den kunskapstörst och skrivarklåda som drabbade dem i kölvattnet av bygget av det gigantiska Mongstad-raffineriet.

Bok: Att skapa en författare

Stephen King säger att han är immun mot bokrecensenters giftiga pennor: “När man haft en barnvakt på hundra kilo som fes en i ansiktet och skrek Pang! blir man knappast skrämd av Village Voice.”

Bok: Framtiden har redan kommit

Att förutsäga framtiden kan göras enligt många modeller. Ett av de enklaste sätten—och mest korkade—kännetecknar en sida av synen på moderniteten i nittonhundratalets Europa. I svartvita diagram drog framstegsoptimisterna en stadigt växande kurva efter linjal. Ingen avmattning i den kulturella, ekonomiska och tekniska utvecklingstakten skönjdes i horisonten. Var än mindre tänkbar.

Böcker: Poeternas korrespondens

Under de stormiga åren under Vietnamkriget stod Tomas Tranströmer och Robert Bly eniga mot en värld av tokblinda marxister och blodtörstande ärkekonservativa. I det dåvarande amerikanska samhällsklimatet var inte bara pulsen hög, den gick mot hjärtflimmer.